Chiny w XXI wieku Perspektywy rozwoju

Na początku września br ukazała na rynku polskim nowa książka poświęcona tematyce chińskiej. Chiny w XXI wieku Perspektywy rozwoju pod redakcją Waldemara Dziaka, Krzysztofa Gawlikowskiego i Małgorzaty Ławacz zostałą wydana przez Instytut Studiów Politycznych PAN.

Chiny-XXI-wiekZbiór studiów zawiera analizę głównych tendencji rozwoju Chin w różnych aspektach, przede wszystkim w sferze politycznej. Znani naukowcy (z Polski, Stanów Zjednoczonych i Chin) starają się odpowiedzieć na pytanie, czy Chiny zmierzają ku przyjęciu zachodniego modelu demokratycznego, co jest ostatnio przedmiotem ożywionych debat na Zachodzie. Polscy badacze potwierdzają, że jest to możliwe, ale nie udzielają jednoznacznych ani jednakowych odpowiedzi. Przedstawione są także perspektywy przemian kulturowych, poszukiwanie swego miejsca przez Chiny na arenie międzynarodowej oraz polityka polska wobec Chin i jej zadania na przyszłość. Zbiór uzupełniają studia znanych analityków: amerykańskiego i chińskiego.

 

Spis treści:

Waldemar Jan Dziak: Zamiast wstępu
Karin Tomala: Zmieniające się miejsce Chin w świecie. Czy dominacja Zachodu skończy się w XXI wieku?
D. Mierzejewski: Spory o miejsce i rolę Chin w stosunkach międzynarodowych
Edward Haliżak: Chiny a instytucje współpracy regionalnej w Azji Wschodniej
Bogdan Góralczyk: Chiny a nowy ład gospodarczy w świecie
B. Smolik: Elita polityczna ChRL w dobie dominacji czwartej generacji chinskich przywódców - przykład na przyszłośc?
J. Jaguścik: Chińska klasa średnia: między "noworyszami" a "mrówkami". Nowy język socjologii struktur społecznych w ChRL
K. Golik: W popkulturowym tyglu muzycznym... Tendencje przemian kultury masowej w Chinach współczesnych
Adam W. Jelonek: Kierunki demokratyzacji Azji Wschodniej. Przyczynek do debaty
Krzysztof Gawlikowski: Perspektywy demokratycznych przemian w Chinach
K. Szumski: Polska wobec Chin i innych krajów Azji Wschodniej. Wyzwania i dylematy

Dodatek

Waldemar Jan Dziak, Krzysztof Gawlikowski: Perspektywy normalizacji stosunków ChRL z Tajwanem. Szanse i zagrożenia
D. Shambaugh (USA): Zadania administracji Baracka Obamy w sferze strategicznych stosunków z Chinami: perspektywa otwarcia
Cao Yuanming (Chiny): Dlaczego wielopartyjny system typu zachodniego nie odpowiadałby realiom Chin?

Zamówienia przyjmuje i realizuje Dział Wydawnictw Instytutu Studiów Politycznych PAN.